Røgen Vandværk A.m.b.a

Røgen Vandværk A.m.b.a er stiftet den 3. oktober 1908. Vi holdt således 100 års jubilæum i 2008. Du kan finde vores jubilæumsskrift her.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser I alle forsynings - og deraf afledte spørgsmål.

Her arbejdes der..

Vi arbejder i øjeblikket på at få lavet en hjemmeside til vandværket.

 

Kogeanbefaling

Vandforurening

- Kog vandet før du drikker det

Der er konstateret colibakterier i drikkevandet i Røgen vandværk.

Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

Anbefalinger fra Embedslægen

    Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først – også vand til kaffemaskiner. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
    Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grøntsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, grøntsager, spaghetti eller lignende.
    Opvaskemaskine: Kan godt bruges. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand.
    Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vandet under badning.

Vask hænder som du plejer - før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand.

Du må gerne bruge vandet til tøjvask

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en meget lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier.

Røgen vandværk – d. 12. november 2012:

Der er ”kun” målt 1 MPN e.coli bakterie pr. 100 ml (kravet er, at der skal være mindre end 1 MPN e.coli pr. 100 ml.) Embedslægen siger, at det er en meget lille forurening, men det er alligevel bedst at koge vandet, indtil vi får resultatet af en ekstra analyse. Se embedslægens anbefalinger ovenfor.

Yderligere information:

Vi har bedt analysefirmaet lave en ny prøve snarest - forhåbentlig i morgen tirsdag. Vi får normalt resultatet efter et par dage, og vi vil så sende en ny besked ud.

I kan også følge med her på vores hjemmeside.

Ud over embedslægen er Favrskov kommune - ved Gry Gasser - orienteret.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Vandværket:

Kirsten          30 71 99 08                         Kræn             30 13 51 36  

Sørn              20 67 64 61                         Stig               61 66 61 96

Arne              22 56 42 26

Ovenstående information er i skrivende stund ved at blive omdelt på løbeseddel. Du kan hente løbesedlen her.

Kogeanbefaling ophævet

16/11 2012:

Der er gennemført en ny analyse som viser, at der ikke længere er e.coli i vandet, og vi kan derfor ophæve kogeanbefalingen. Dette er bekræftet af Gry Gasser, Favrskov Kommune, som er øverste myndighed i disse sager.

Der er dog stadig coliforme bakterier (2 per 100ml), og vi følger op på dette med en ny måling inden for kort tid.

Desuden vil vandværket naturligvis undersøge, hvad der evt. kan have forårsaget forureningen og udbedre eventuelle mangler.