Links

Vandrådet i Favrskov Kommune - varetager vandværkernes interesser overfor kommunen.

FVD - Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger.

Vandforsyningsplan 2010-2020 - Favrskov Kommune har vedtaget en vandforsyningsplan, der også dækker Røgen Vandværk.

Røgen Forsamlingshus