Røgen Vandværk A.m.b.a er stiftet den 3. oktober 1908. Vi holdt således 100 års jubilæum i 2008. Du kan finde vores jubilæumsskrift her.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser I alle forsynings - og deraf afledte spørgsmål.

 

Røgen Vandværk 8. december 2021

Der er ikke længere grund til at koge vandet.

Vandanalysen

Analysen af den vandprøve, som vi fik taget d. 30. november, viser, at der ikke er bakterier
i vandet – hverken e-coli eller coliforme bakterier.

Analysen viser også, at Kim-tallet er forøget. Tallet er over grænseværdien, men når der
ikke er bakterier i vandet, er der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke nogen
sundhedsmæssig risiko ved at bruge vandet direkte fra vandhanen.

Favrskov Kommune har derfor i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet
påbuddet til Røgen Vandværk om at ”anbefale kogning af vandet”.

Vi er glade for at vandkvaliteten fortsat er god, og at arbejdet med udskiftning af filtrene
kun har haft små konsekvenser.

I den kommende tid
Vi fortsætter med at tage vandprøver, indtil Kim-tallet er under grænseværdien igen.
Favrskov Kommune har erfaring med at der kan gå 1-2 måneder, inden filtrene er kørt helt
ind.

Følg med på hjemmesiden
Resultatet af vandprøverne vil blive tilgængelig på hjemmesiden når de forelægger.


Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte
  • Kirsten: 30 71 99 08
  • Sørn: 20 67 64 61


 

Status på "Anbefaling af kogning af drikkevand" - fredag 3. december 2021
 
Vi venter fortsat på resultatet af vandanalysen, så der er pt. ingen ændringer i Vandværkets "anbefaling af kogning af vandet".
 
De to analyser af bakterier er afsluttet, og de er helt i orden (e.coli bakterier og coliforme bakterie)
Analysen på KIM-tal er ikke afsluttet.
 
Når vi har resultatet af analysen, kontakter vi kommunen for at få deres vurdering af, om vi fortsat skal anbefale kogning af vandet.
 
Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte
-  Kirsten: 30 71 99 08

-  Sørn: 20 67 64 61 

 

 

Nyt om vandet i Røgen - torsdag d. 25. november 2021
 
Der vil blive taget vandprøve i næste uge - tirsdag d. 30. november 2021.
Vi forventer et resultat af vandanalysen senest fredag d. 3. december 2021.
Derefter lægger vi en ny opdatering på hjemmesiden.
 
Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte
-  Kirsten: 30 71 99 08

-  Sørn: 20 67 64 61 

 

 

 

VIGTIGT

Status på arbejde med udskiftning af filtrene

Arbejdet med udskiftning af filtrene på vandværket er nu afsluttet.

I må igen gerne bruge vand normalt.

Mange tak, fordi I har sparet på vandet, det har givet ro til dem, der skulle arbejder på
vandværket.

Jysk Vandrensning har arbejdet effektivt og haft lange dage. Arbejdet kan afsluttes før den
planlagte tid, og det er vi meget glade for.

Anbefaling om kogning af vandet

Når filtrene udskiftes, åbnes der ind det til ellers ”lukkede system” af råvand og rentvand,
og derfor er der en øget risiko for overskridelse af især kim-tallet.

Kommunen har kontaktet ”Styrelsen for Patientsikkerhed og Rådgivning”, og kommunen
skriver til os:

Da det forventes, at der vil være overskridelser af kim22, anbefaler Styrelsen for
Patientsikkerhed, at vandværkets forbrugere meddeles kogeanbefaling.

Styrelsen for Patientsikkerhed gør samtidig opmærksom på, at der kan ske uheld i
forbindelse med håndteringen af kogende vand.

Vi vil derfor anbefale, at I koger vandet

Vi anbefaler, at I koger vandet, indtil I hører fra os igen.

Vi vil få taget vandprøver i næste uge (eller ugen efter), så vi kan se, hvordan værdierne
for kim og bakterier er. Hvis de er forhøjede, vil vi fortsætte med at tage vandprøver, indtil
værdierne igen er i orden.

Vi har i oktober måned fået taget vandprøver, og her var kim og bakterier i orden, så hvis
værdierne nu er forhøjede, så ved vi, at det skyldes udskiftningen af filtrene.

Følg med på hjemmesiden

Vi vil lægge resultatet af vandprøverne på hjemmesiden.
Forsiden www.roegenvandvaerk.dk

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte
-  Kirsten: 30 71 99 08

-  Sørn: 20 67 64 61