Anlægsbidrag

Anlægsbidrag betales ved ejendomstilslutning:                    
    1. Hovedanlægsbidrag, som afhænger af antallet af anparter                
    2. Forsyningsledningsbidrag, som afhænger af om ejendommen ligger i Røgen by eller udenfor
    3. Stikledningsbidrag, som er ens for alle tilslutninger                
Derudover betaler ejeren selv for jordledningen fra skellet til bygningen.

1. Hovedanlægsbidrag - betales i henhold til fordelingsnøgle

Anparter

Forbrug Betaling
1 F < 300 m3 18.774 kr
1,5 300 < F < 1000 28.161 kr
2,25 1000 < F < 2500 42.242 kr
3,375 2500 < F < 5000 63.362 kr
  F > 5000m3   Aftales særskilt

2. Forsyningsledningsbidrag

Byområde - Røgen:        12.090 kr.
Landområde:                  24.180 kr.

3. Stikledningsbidrag

Stikledning: 7.582 kr.

Alle beløb er eksl. moms

 

Andre vandforbrugende virksomheder der har et forbrug over 5000 m3 er efter forhandling, og tilslutningsbidrag godkendes af Favrskov Kommune.

Priserne gælder i forsyningsområdet, hvor hovedledninger er etableret, og i en afstand af max. 1000 m. derfra. Udenfor området fastsættes takster efter forhandling med Røgen Vandværk og efterfølgende godkendelse af Favrskov Kommune.

Eksempler - anlægsbidrag

  ekskl. moms inkl. moms
I Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 38.446,00 kr 48.057,50
301 - 1000 m3 pr. år kr 47.833,00 kr 59.791,25
1001 - 2500 m3 pr. år kr 61.913,50 kr 77.391,88
2501 - 5000 m3 pr. år kr 83.034,25 kr 103.792,81
Uden for Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 50.536,00 kr 63.170,00
301 - 1000 m3 pr. år kr 59.923,00 kr 74.903,75
1001 - 2500 m3 pr. år kr 74.003,50 kr 92.504,38
2501 - 5000 m3 pr. år kr 95.124,25 kr 118.905,31

 

Takstblad 2024

Driftsafgifter

Vandafgifter

Opkræves ½ årlig af Røgen Vandværk

Fast afgift årlig pr. interessent kr. 600,00 + moms
Fast afgift årlig pr. ekstra vandur    kr. 100,00 + moms
Afgift pr. m3 vand (Røgen Vandværk) kr. 10,00 + moms

Afgift pr. m3 til Vandsamarbejde (Favrskov Kommune)

kr. 0,00 + moms

Punktafgift pr. m3 vand

kr. 6,37 + moms
Drikkevandsbidrag pr. m3 vand kr. 0,00 + moms
I alt pr. m3 forbrugt vand kr. 16,37 + moms

 

Gebyrer

Rykkergebyr 100,00 kr (momsfri)
For sen indsendelse af aflæsningskort 125,00 kr (momsfri)
Flyttegebyr (sælger) 150,00 kr + moms
Lukkegebyr (plus omkostnigner ved lukning) 300,00 kr + moms
Genåbningsgebyr (plus omkostnigner ved lukning og genåbning) 300,00 kr + moms
Oplysninger til advokat m.fl. v. hussalg (sælger) 150,00 kr + moms

 

Gratis mængder

Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Røgen Vandværket.