Takstbladet kan også downloades her

Takstbladet for 2019 kan findes her

Anlægsbidrag

Anlægsbidrag betales ved ejendomstilslutning:                    
    1. Hovedanlægsbidrag, som afhænger af antallet af anparter                
    2. Forsyningsledningsbidrag, som afhænger af om ejendommen ligger i Røgen by eller udenfor
    3. Stikledningsbidrag, som er ens for alle tilslutninger                
Derudover betaler ejeren selv for jordledningen fra skellet til bygningen.

1. Hovedanlægsbidrag - betales i henhold til fordelingsnøgle

Anparter

Forbrug Betaling
1 F < 300 m3 18.774 kr
1,5 300 < F < 1000 28.161 kr
2,25 1000 < F < 2500 42.242 kr
3,375 2500 < F < 5000 63.362 kr
  F > 5000m3 aftales særskilt

2. Forsyningsledningsbidrag

Byområde - Røgen:        11.285 kr.
Landområde:                 22.570 kr.

3. Stikledningsbidrag

Stikledning: 7.078 kr.

 

Alle beløb er eksl. moms

Andre vandforbrugende virksomheder der har et forbrug over 5000 m3 er efter forhandling, og tilslutningsbidrag godkendes af Favrskov Kommune.

Priserne gælder i forsyningsområdet, hvor hovedledninger er etableret, og i en afstand af max. 1000 m. derfra. Udenfor området fastsættes takster efter forhandling med Røgen Vandværk og efterfølgende godkendelse af Favrskov Kommune.

Eksempler - anlægsbidrag

  ekskl. moms inkl. moms
I Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 37.137,00 kr 46.421,25
301 - 1000 m3 pr. år kr 39.446,00 kr 49.307,50
1001 - 2500 m3 pr. år kr 53.526,50 kr 66.908,13
2501 - 5000 m3 pr. år kr 74.647,25 kr 93.309,06
Uden for Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 48.422,00 kr 60.527,50
301 - 1000 m3 pr. år kr 57.809,00 kr 72.261,25
1001 - 2500 m3 pr. år kr 71.889,50 kr 89.861,88
2501 - 5000 m3 pr. år kr 93.010,25 kr 116.262,81

 

Driftsafgifter

Opkræves ½ årlig af Røgen Vandværk

Fast afgift årlig pr. interessent kr. 600,00 + moms
Fast afgift årlig pr. ekstra vandur    kr. 100,00 + moms
Afgift pr. m3 vand (Røgen Vandværk) kr. 8,00 + moms

Afgift pr. m3 til Vandsamarbejde (Favrskov Kommune)

kr. 1,60 + moms

Grøn afgift pr. m3 vand

kr. 6,18 + moms
Drikkevandsbidrag pr. m3 vand kr. 0,19 + moms
I alt pr. m3 forbrugt vand kr. 15,97 + moms

 

Gebyrer

Rykkergebyr 100,00 kr (momsfri)
For sen indsendelse af aflæsningskort 125,00 kr (momsfri)
Flyttegebyr (sælger) 150,00 kr + moms
Lukkegebyr (plus omkostnigner ved lukning) 300,00 kr + moms
Genåbningsgebyr (plus omkostnigner ved lukning og genåbning) 300,00 kr + moms
Oplysninger til advokat m.fl. v. hussalg (sælger) 150,00 kr + moms

 

Gratis mængder

Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Røgen Vandværket.